Burenhulpcentrale is per 1 oktober 2016 gestopt

Burenhulp gaat gewoon door.

De burenhulpcentrale is door de Psychosynthese Adviesgroep ontwikkeld in een tijd dat er nog geen smartphone en WhatsApp was.

Nu er veel meer mogelijkheden zijn gekomen om snel met elkaar contact te leggen is de burenhulpcentrale zoals die was overbodig geworden.

Verder hebben we onder andere geleerd dat een deel van de matches alleen via persoonlijk contact tot stand kan komen, mede omdat een aantal mensen alle vertrouwen in "de instanties" heeft verloren.

Gelukkig is het lang niet altijd noodzakelijk om elkaar via een systeem te helpen: er zijn heel veel mensen die een beetje opletten in hun buurt en daar doen wat nodig is.

In Den Haag is de Burenhulpcentrale overgegaan in Den Haag Doet Burenhulp, www.denhaagdoetburenhulp.nl Het nieuwe telefoonnummer is 070 2053333.

In Hilversum is de burenhulpcentrale overgegaan in Buur zoekt Buur E-mail vthhilversum@versawelzijn.nl, telefoon 035 625 00 00.

In Bussum kunt u voor burenhulp terecht bij de Vrijwillige Thuishulp E-mail vthbussum@versawelzijn.nl. telefoon 035 694 74 55.

In een aantal gemeenten zijn andere mogelijkheden beschikbaar zoals bijvoorbeeld www.wehelpen.nl, www.zorgvoorelkaar.nl of www.buuv.nu

Tot slot willen we alle buren bedanken die, al dan niet met behulp van de burenhulpcentrale, in de afgelopen jaren wat voor elkaar hebben betekend en hopen dat zij en vele anderen dat, voorzover dat in hun vermogen ligt, de komende jaren zullen blijven doen.

Rob Bos
Bedenker en eigenaar